Založení živnosti 2019, jak začít podnikat? 

 

Článek vypracoval: Ondruššek Matúš

Datum vydání: 22.2.2019

Poslední aktualizace: 27.4.2019

Našli jste v článku založení živnosti chybu, nebo obsahuje neaktuální informace? Napíšte mi to na matusondrussek@ewp.one a za Váš postřeh Vás odměním 🙂

Před tím, než se do založení živnosti pustíte, musíte zvážit, zda k činnosti, kterou budete provozovat potřebujete živnostenské oprávnění. Všechny ostatní typy činnosti ho vyžadují. 

Pokud budete například hudebníkem, autorem článku do novinek živnostenské oprávnění nepotřebujete. 

Seznam všech profesí, ke kterým nepotřebujete živnostenské oprávnění definuje zákon § 7 odst. 1, 2 . No skoro určitě budete chtít vykonávat činnost, která si vyžaduje založení živnostenského oprávnění. 

Zřízení živnostenského oprávnění

Pro zahájení podnikání vám stačit jít na kterýkoliv živnostenský úřad.  

  • Na živnostenském úřadě spolu s pověřenou osobou vyplníte jednotný registrační formulář, kterým zároveň provedete všechny potřebné registrace a ohlášení, ve většině případech živnostenského oprávnění -> už nebudete muset jít na finanční úřad, do zdravotní ani sociální pojišťovny osobně. 
  • Zaplatíte správní poplatek 1000 korun a musíte splnit všeobecné podmínky: plnoletost, trestní bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům.  
  • pokud budete žádat o živnost, která nebude spadat do volných živnosti tak půjde o tzv. vázané živnosti a to znamená, že živnostník, aby tento typ živnosti dostal musí doložit své patřičné vzdělání pro vykonávání daného oboru. Budete muset dle zákona doložit odbornou způsobilost stanovenou  zákonem. 
  • Rozšiřování o novou činnost stojí už 500 kč, u typu živností, které jsou v kategorií volné živnosti je přidaní nového zaměření zdarma.  

Po vypsání všech náležitostmi na úřadu s pověřenou osobou a zaplacení poplatku vám na počkání vydají živnostenské oprávnění, a ještě v ten den, se stanete podnikatelem. 

Na úřadě už dneska nedostanete živnostenský list -> papír o živnosti fyzické osoby. Na živnostenském úřadě dostaneme živnostenské oprávnění a pokud je budete potřebovat někdy doložit, tak si jednoduše vytiskneme výpis ze živnostenského rejstříku.  

Typy živnosti 

Existuje několik typu živnosti. U většiny živností z vás vám bude stačit pouze ohlásit na kterémkoliv úřadu typ živnosti, který chcete vykonávat při vyplňování jednotného registračního formuláře na živnostenského úřadu a doložit všeobecné podmínky. 

Při zakládání jiné živnosti, živnosti, které nespadají do seznamu volných živností budete navíc muset doložit odbornou způsobilost.  

Jakým způsobem můžete doložit odbornou způsobilost, kterou musíte doložit u všech živností krom volných je definována v zákonem

Odbornou způsobilost musíte doložit například:  

– odborné vzdělání v příslušném oboru (k tomu nepotřebujeme praxi) – viz § 21 odst. 1 Živnostenského zákona 

– nebo odborné vzdělání v příbuzném oboru a k tomu rok praxe v oboru – viz § 22 odst. 1 Živnostenského zákona 

– nebo jsme byli určitý počet let OSVČ nebo zaměstnanec ve vedoucí pozici a k tomu máme požadované doklady o rekvalifikaci – viz § 21 odst. 2 Živnostenského zákona 

– nebo máme aspoň 6 let praxe v oboru – viz § 22 f) Živnostenského zákona.

Typy živnostenského oprávnění:

Volná živnost, jde o multiprofesní živnost. Mezi volné živnosti se řadí všechny živnosti, které nejsou zařazené ve vázaných, řemeslnických a koncesovaných živnostech. 

Seznam volných živnosti je definovaný ve 4. přílohe k živnostenskému zákonu.  

Jestliže už živnost máte a chcete si přidat další obor ke svému zaměření -> stačí abyste šli na živnostenský úřad a na něm si zdarma doplnili obory, které potřebujete.  

Živnosti řemeslné jsou definované v přílohe 1 živnostenského zákona.  

Vázané živnosti jsou definované v příloze 2 živnostenského zákona.  

Koncesované živnosti definuje příloha 3 živnostenského zákona.  

Přerušení živnosti 

Pokud jste živnostník a rozhodnete se svoje provozování živnosti přerušit, můžete tak učinit na libovolnou dlouhou dobu, klidně i na celé roky.

Po čas období, kdy jste si živnost přerušili nebudete muset platit zálohy na sociální pojištění. Má to také ale háček, doba po čas, které budeme mít přerušenou živnostenskou činnost a nebude se na nás vztahovat placení odvodu, tohle období se vám taky nebude započítávat ani do odpracované doby pro nárok na důchod.  

Přerušení živnosti jste povinní nahlásit do osmi dnu správě sociálního zabezpečení a svojí zdravotní pojišťovně a do 15 dnu finančnímu úřadu.  

Obnovení živnosti provedeme prostřednictvím změnového listu na kterémkoliv živnostenském úřadě.  

Zrušení živnosti
probíhá podobně jako přerušení jen přitom nemusíme dokládat souhlas finančního úřadu. 

Provozovna dle živnostenského zákona  

Jde o prostor nebo prostory, v nich je vykonávána podnikatelská činnost. Může to být například prodejna, kancelář, ordinace apod.  

K vykonávání podnikatelské činnosti nemusíte mít provozovnu!  

U provozovny musí být u dveří vchodu nebo jakémkoliv jiném viditelném místě uvedeno i:  

  • jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny 
  • prodejní nebo provozní dobu pro styk se spotřebiteli (ne u stánku) 
  • kategorii a třídu u přechodného ubytování 

Pro každou provozovnu musí být jedna určená osoba, která bude odpovědná za její činnost. 

Provozovnu musí být provozována v prostorech, kterých jste vlastníkem. Pokud nejste vlastníkem např bytu, tak musíte požádat o souhlas vlastníka daných prostoru. 

Provozovna, místo odkud budete provádět svou podnikatelskou činnost musí podléhat zvláštním předpisům -> stavebním, požárním a hygienickým.  

V provozovně pro poskytování služeb nebo zboží musí být v době pro styk se spotřebiteli osoba znalá českého nebo slovenského jazyka.  

Pokud budou v provozovny probíhat evidence tržeb a budou vám v provozovně lidi platit peníze hotově -> např kamenný obchod, musíte si dát pozor na EET

Nechte si posílat nějnovější články

Pokuď Vám naše články líbí, nechte si vše naše nové články posílat na email ať o nich vždy víte jako první, Děkujeme! 

 

Děkujeme za projevený zájem o naše články.

Sdílejte!

Pokuď Vám náš článek pomohl, ukážte ho i svým přátelům. Děkujeme!