SEO – optimalizace pro vyhledávače

Náš postup práce při optimalizování stránky

1. Fáze optimalizace 

V první fázi provedeme analýzu obsahu, analýzu klíčových slov a SEO audit. Pomocí těchto tří kroků zhodnotíme technický stav stránky. Zjistíme také, jak lidé obsah na Vaší stránce vyhledávají. Odhalíme všechny případné slabiny a nedostatky stránky hned na začátku. 

/ SEO audit 

Před optimalizací webové stránky provedeme SEO audit. V rámci auditu vyhodnotíme technický stav stránky. Vy od nás dostanete dokument, ve kterém naleznete veškeré provedené testy a jejich vyhodnocení. Následně navrhneme konkrétní řešení, jak odstranit slabiny.

Analýzou obsahu odhalíme slabiny na jednotlivých stránkách. Nedostatky v obsahu, popisech, titulcích a dalších oblastech.  Klient obdrží tabulku s vyhodnocenými faktory všech podstránek. K tabulce přiložíme druhý dokument, ve kterém analýzu obsahu vyhodnocujeme, navrhujeme řešení a další postup.

Analýzu všech podstránek shrneme, navrhneme řešení a vytvoříme z této analýzy objektivní výstup.

/ Analýza obsahu

/ Analýza klíčových slov

Zjistíme, jakými slovy a frázemi potenciální návštěvnici vyhledávání Vaši webovou stránku v prohlížeči. Druhou fází optimalizace webové stránky je analýza klíčových slov, která je zcela nezbytná pro dosáhnutí výsledků.

Výstupem analýzy klíčových slov bude souhrnná tabulka, která bude obsahovat všechna klíčová slova včetně počtu jejich frekvence vyhledávání uživateli ve vyhledávací sítí Google za poslední období.

Před zahájením samotné analýzy klíčových slov Vás vyzveme, abyste nám sdělili svůj vlastní návrh klíčových slov, o nichž víte, že je budou zákaznici vyhledávat, aby se dostali na Vaši webovou stránku. Následně si důkladně projdeme Vaši konkurenci a s nasbíraných daty začneme provádět analýzu.

/ Další typy analýz, které provádíme

a v případě nutnosti k dosažení výsledku provádíme

Analýza použitelnosti webu

Vymyslet web, který bude nepoužitelný je umění! Jestliže chcete, aby Vás Vaši návštěvnici doslova nenáviděli pak zapracujte na množství položek v registračních a objednávkových formulářích. Nechte uživatelům generovat formuláře s dvaceti údaji k vyplnění. Nechte na své uživatele vyskočit pět bannerů hned při vstupu na stránku anebo to zkuste reklamou, kterou dáte mezi všechny odstavce textu.

V případě, že jste se rozhodli jít tou opačnou cestou, tedy cestou, kdy chcete být na své návštěvníky méně hrubí a být více úspěšní. V takovém případě je tu pro Vás analýza použitelnosti webu.

Co Vám analýza použitelnosti webu přinese?  

Zhodnotíme Vám stav celé webové stránky, zda je její rozložení jednotlivých podstránek ideální, jak snadné je se na ní zorientovat. Posoudíme proces objednávání a jestli registrace návštěvníky spíše láká nebo odrazuje a mnoho dalšího.

S analýzou použitelnosti webu dostanete návrhy na její zlepšení. Konkrétní tipy jak svoji stránku vylepšit.

Analýza přístupnosti webu

Určitě si umíte představit případ z práce, kdy tajně toužíte po kolegyni a ona se, ale jeví zcela nepřístupná a jde zcela o normální chování. Ona se ve skutečnosti baví a moc dobře ví, že Vás na ní láká právě její nepřístupnost. U webových stránek to takhle ale rozhodně nefunguje. Pokud se nebude jevit návštěvníkovi stránka maximálně vstřícná, už nikdy se na ní nepodívá. A můžete se snažit, jak chcete.

Platí jednoduché pravidlo. Přístupná webová stránka = spokojený zákazník.

Proto je velice důležité, aby Váš web byl hned od začátku přehledný, působil jednoduše a byl čitelný. Obsah webu musí být jasný, pochopitelný a poutavý.

Analýza přístupnosti webu = získáte od nás vypracovaný dokument s vyhodnocením stavu Vaše webové stránky. Dostanete od nás možné návrhy na zlepšení a strategií na dlouhodobé zlepšování přístupnosti Vaší stránky.

Analýza návštevnosti webu

Když na Váš web přijde návštěvník, který k Vám přišel omylem. Takový návštěvník, který nemá zájem o Váš obsah Vám nic nepřinese a jeho návštěva jako by se nestala. Potřebujete, aby na Vaši webovou stránku přicházeli pouze návštěvnicí, kteří o Váš obsah mají zájem. Umět pracovat s čísly stránky, které lze vyčíst ze statistik návštěvnosti je věda. Pokud to ale zvládnete, dostanete cenné údaje.

Analýza návštěvnosti Vám prozradí nejen počet lidí, kolik na Vaši stránku chodí nebo přišlo. Prozradí také odkud návštěvnicí přišli, jak se na stránce pohybovali a kam z ní odešli. Nejde tedy o kvantitu návštěv, ale především o kvalitu návštěv webové stránky. Musíte umět přilákat návštěvniky, kteří hledají, co vy nabízíte.
My Vám návštěvy stránky vyhodnotíme a navrhneme konkrétní možnosti, jak návštěvnost Vaší stránky zlepšit. 

Analýza návštěvnosti není o kvantitě, ale o kvalitě návštěv webové stránky.

2. Fáze optimalizace 

Při optimalizaci budeme pracovat s analýzou obsahu, analýzou klíčových slov a SEO auditem. 

/ Optimalizace

Na základě dat z analýzy obsahu navrhneme pro jednotlivé podstránky nové titulky, popisy či H1 nadpisy. Na základě analýzy klíčových slov provedeme jejich přidělení jednotlivým podstránkám. 

/ Interní prolinkování

Zkontrolujeme interní prolinkování všech stránek mezi sebou v rámci webové stránky. V případě nedostatečného prolinkování navrhneme řešení.

/ Měřící služby

Webovou stránku napojíme na službu Google Analytics a Google Search Console. 

Klíčová slova přidělená jednotlivým stránkám použijeme při optimalizaci. Tato slova dále použijeme ve třetím kroku optimalizace.

3. Fáze optimalizace 

Vycházet budeme z analýzy klíčových slov. Zaměříme se na získávání zpětných odkazů pomocí linkbuildingové strategie a začneme pracovat s Vašimi profily na sociálních sítích.

/ Začleňování klíčových slov

Použijeme data z analýzy klíčových slov, která budeme začleňovat do obsahu jednotlivých stránek, tak aby nebyla rušivými elementy a plnila svou obsahovou funkci (žádné bezhlavé a násilné vkládaní slov).

/ Linkbuildingová stratégie

Navrhneme Vám vhodnou metodu na získávání zpětných odkazů. Díky tomu se nám dostane kvalitních zpětných odkazů z relevantních webových stránek, které pro Vaši stránku budou mít smysl.