Jak budeme postupovat při realizaci 

služby tvorba webových stránek na míru? 

l

Vstupní konzultace

Společně si sedneme nad Vaším nápadem. Vše si vyjasníme, “seznámíme se” a necháme Vás, ať nás “zasvětíte” do svého projektu, pro který potřebuje udělat webovky.

1. Krok: Vyplnění dotazníku

Celá realizace webové stránky začíná vyplněním dotazníku. Vyplněním dotazníku, který po Vašem vyplnění na úvodní nezávazné konzultaci celý projdeme (dotazník pro nás bude sloužit jako odrazový můstek).

Jsme se názoru, že přípravu k realizaci webové stránky by se určitě neměla podcenit. Veškeré podklady k chystané stránce by měli být připravené kvalitně a smysluplně.

Na přípravu realizace stránky klademe velký důraz.

2. Krok: Vstupní konzultace

Společně si sedneme nad Vašim nápadem, co vlastně potřebujete. Všechno si vyjastníme, “seznámime se” a necháme Vás ať nás “zasvětíte” do svého projektu, pro který potřebuje udělat webovky.

1.  Ujastníme si společně obsah, kterým má být stránky naplněna.

2. Mělo by být hned ze začatku jasné, pro koho bude webová stránka určena, co chcete s novou stránku dosáhnou (získavat prodeje, bude sloužit informačně jako vaše portfolio apod.) . Jaký má mít smyl?  Na jakou cílovou skupinu budete stránkou cílit?

3. Navedeme Vás, jak si máte připravit všechny podklady, které od Vás budeme potřebovat.

V pruběhu celé schuzky s Vámi projdeme celý dotazník, který jste před konzultaci vyplnili a všechno si objastníme, navrhneme plán realizace a dohodneme se jak celá realizace mohla probíhat.  Zaroveň Vám dáme jednoduché instrukce, co od Vás budeme potřebovat – > podklady ke stránce v písemné podobě.

Zároveň také máte možnost na tomto úvodním setkání, vytvořit si o nás názor a rozhodnout se zda jsme pro Vás ti praví, koho hledáte pro tvorbu webové stránky ke svému projektu a nebo ne.

n

Příprava na realizaci stránky

Budeme potřebovat zajistit podklady ke stránce z Vaší strany. My zajistíme analýzu klíčových slov a navrhneme strukturu celého webu na základě všech Vaších poskytnutých obsahových podkladů.

3. Krok: Dodání všech Vaších podkladu ke stránce.

 

Co od Vás budete po našem společném sezení potřebovat?

1. Vypracovaný dokument informující o GDPR a používání cookies na stránce.

2. Poskytnutí  základních materiálu ke stránce – > propagační materiály, brožurky, referenční listy, fotografie, obrázky,  audio a video soubory, články a rozhovory apod.

3. Musíte si zajistit kvalitní obsahu jednotlivých stránek, poskytované služby, popisy produktů + ceníky apod. 

Po zajištění všech podkladu a materiálu z Vaši strány bude následovat

4. Krok: Domluvení podmínek spolupráce, doménové jméno a webhosting stránky

S doménovým jménem poradíme. Hosting doporučíme takový, který je pro požadavky na stránku nejideálnější. Pak se spolu domluvíme na všech podmínkách mezi námi, tak aby vše proběhlo k spokojenosti obou stran a nevznikly žádné neshody. Bude následovat podepsání smlouvy a uhrazení první splátky ve výši 30% z ceny webu ( zálohová faktúra).

5. Krok: Před zahajením samotné realizace provedeme ještě pár kroku

a) Vytvoření návrhu struktury.

Na základě Vámi poskytnutého obsahu, který se na stránce bude nacházet a zaslání všech ostatních materiálu ke stránce. Na základě Vaši popsané představě o stránce se my postaráme o navržení struktury celého webu tak, aby se nové návštěvníci na stránce neměli problém zorientovat.  Laicky řečeno, navrhenme, vymyslíme rozvržení celé stránky, kde co bude a jak bude jednotlivý obsah stránek na sebe navazovat.

– >  navržení schéma obsahu webových stránek (struktura obsahu)
– >  rozložení layoutu celého webu – tzv. Wireframe
– >  rozložení menu

b) Analýza klíčových slov.

Kvalitní přípravě před zahájením tvorby webové stránky bude předcházet analýza klíčových slov. Klíčová slova, kterými budete na Vaši stránce sdělovat hlavní myšlenku obshu Vaše stránky. Tyto klíčová slova by měli být použita i v obsahu samotné stránky. Po analýze klíčových slov dostanete všechny klíčová slova sepsané předhledně v jednom dokumentu.

Samotná realizace

6. Krok: Samotná realizace stránky

Po nashromaždění všech materiálu ke stránce, provedení potřebných analýz a navrhnutí struktury stránky a vyřízení administračních záležitostí se pustíme do tvorby samotné stránky dle všech předhozích domlúv a výsledích analýz. O pruběhu stránky Vás budeme pruběžně informovat a čekat případě na Vaše postřehy, co si představujete jinak.

N

Kontrola a dolazování stránky

7. Krok: Kontrola a testování  – > proces schvalování webových stránek

Po dokončení tvorby webové stránky na míru jí otestujeme a uvedeme do provozu po Vašem souhlasu, že jste se vším spokojeni. S čím spokojeni nebudete je úplnou samozřejmostí, že opravíme.

8. Krok: Druhá splátka 70% z ceny webových stránek (daňový doklad).

Školení s web stránkou

9. Krok: Školení s web stránkou

Po dokončení tvorby webové stránky na míru jí otestujeme a uvedeme do provozu po Vašem souhlasu, že jste se vším spokojeni. S čím spokojeni nebudete je úplnou samozřejmostí, že opravíme.

Odevzdání stránky

10. Krok: Předání celé webové stránky / zakoupené služby

Ve Vašem profilu budete mít při realizovanému projektu tvorby webové stránky možnost si stáhnout dokument obchodních podmínek, fakturu a náš vytvořený manuál k redakčnímu systému WordPress i k Divi Builderu.

Napište nám!

Zaujali jsme Vás? Napište nám o nezávaznou poptávku. Napište nám pro vystavení ceníku a plánu realizace na míru pro Vás. Sjednejte si bezplatnou konzultaci a poraďte se s námi!