Jak bude spolupráce probíhat?

Postup realizace email marketingu

l

Vstupní konzultace

1. Krok: Vstupní konzultace

Společně si sedneme k Vašemu projektu. Vše si vyjasníme, seznámíme se a popovídáme si o Vaší webové stránce a o Vašem projektu, ke kterému budete chtít email marketing spravovat. 

V průběhu celé schůzky se dohodneme na typu spolupráce. Pobavíme se, jak je pro Vás email marketing důležitý, kolik do něj chcete investovat, atd. Určíme si rozpočet na dané období a před samotným zahajením realizace Vám vystavíme ceník. 

Navrhneme plán realizace, pobavíme se o Vaší cílové skupině a také o tom, jak budeme analyzovat výsledky kampaní a jakou metrikou budete hodnotit úspěšnost jednotlivých kampaní. 

 

 

 

2. Krok: Podepsání smlouvy

 

 

 


Vše na čem jsme se dohodli bude obsahem jednoduché smlouvy, kterou podepíšeme a začneme pracovat. Platit budete vždy za předešlý měsíc ke dni podepsání smlouvy. Odstoupit od smlouvy budete moci kdykoliv, nejste u nás nijak vázáni. 

n

Samotná realizace

3. Krok: Samotná realizace

– > Vypracujeme strategický plán, kde stanovíme, jaký bude obecný postup, co budeme zasílat, kde a jak budeme legálně získávat e-mailové adresy (ve strategii zohledníme segmentaci a automatizaci procesů) 

– > Vybereme nejvhodnější systém pro emailing, např. MailChimp, Mailkit, Active 

– > Zajistíme proces legálního získávání e-mailových adres, které si přejí dostávat váš newsletter a jejich přenos do emailingového systému 

– > Vypracujeme kalendářní plán, kde definujeme, jaké newslettery s jakým obsahem budeme kdy a komu zasílat 

– > Vytvoříme obecné wireframy newsletterů, grafické šablony a zajistíme jejich převod do HTML 

– >Postupně podle kalendářního plánu vytvoříme konkrétní emaily pro všechny naplánované rozesílky a automatické kampaně. Vybereme obsah, připravíme grafiku, napíšeme veškeré texty a předměty 

– > Pro každou rozesílku vytvoříme nebo optimalizujeme landing pages – > cílovou stránku, na kterou bude vést proklik ze zaslaného emailu 

– > Zanalyzujeme, co fungovalo a co nefungovalo, aby byl další emailing ještě ziskovější 

– > Reportujeme vám pravidelně výsledky a navrhujeme, jak e-mailový marketing zlepšovat 

Děkujeme za důvěru

4. Krok: Děkujeme za důvěru!

Ve Vašem profilu v naší klientské zóně budete mít možnost stáhnout si všechny dokumenty související s email a Vašeho projektu. Bude se jednat o dokument smluvních podmínek, pravidelné faktury z každého měsíce a pravidelné reporty ke všem rozesílaným emailu – > co fungovalo/nefungovalo v jednotlivých emailových kampaních, co Vám vyneslo nejvíce. 

Blogujeme

Sedněme si k tomu spolu. Využijte naši bezplatné a nezávazne konzultace. Sedněme si s Vámi k Vášmu projektu, firmě a pobavíme sei společně o Vaších potřebách u dobré kávy. 

Kontaktujte nás telefonicky nebo emailem, jak Vám to vyhovuje víc a domluvíme si společnou schůzku.

e-mail: matusondrussek@ewp.one
janvrba@ewp.one
mobil: +420 775 107 765