Používání nadpisů: chronologické používání nadpisů H1-H6

Kanonické URL adresy

Kanonické URL adresy  prvek rel = “canonical”, také nazývaný jako kanonická URL, je silným nástrojem v boji proti duplicitnímu obsahu v případě, že existuje více variant stejné stránky.  Tento prvek vám pomůže označit jednu variantu, kterou chcete mít zobrazenou ve...
Používání nadpisů: chronologické používání nadpisů H1-H6

Optimalizace PDF souboru

Optimalizace PDF souboru  Úplně stejně jak můžete optimalizovat každou stránku, tak můžete optimalizovat i pdf soubor.  Základní zásady optimalizace pdf dokumentu:  Zvolte vhodný název souboru Dejte si záležet na názvu a meta description Myslete na duplicitu, pomocí...