.

Email marketing

Vybereme Vám vhodné technické řešení. Navrhneme vhodnou strategii, scénáře, automatizaci a předpřipravené šablony pro emaily. Je prokázané, že emailový marketing vynáší nejvíc ze všech typů reklamy. Emailový marketing je  výnosnější než SEO, PPC či jiné  typy marketingových kanálů. 

Důležitost emailového marketingu

Dobře vedený emailový marketing Vám umožní budovat si se svými návštěvníky Vašeho webu vztah. Poznávejte své návštěvníky, připomínejte se jim, snažte se jim nabídnout takový obsah, který potřebují a oni Vás za to na oplátku odmění svou loajalitou a opakovanými nákupy. 

Emailovým marketingem získáte pravidelnou návštěvnost na webu a také potřebná data, které budete moci využívat při optimalizaci nebo pro další marketingové kanály.

Emailový marketing je kanál s nejvyšší návratností investic.

Email marketing ve zkratce

N

Jedná se o přímý zdroj konverzí – pro dokončení nákupu již návštěvník nepotřebuje další kanály 

N

databáze kontaktů získaná pomocí email marketingu může sloužit pro remarketing na sociálních sítích či uživatelské a zákaznické výzkumy a nic Vás to už nebude stát

N

Emailing je jedna z nejziskovějších forem digitálního marketingu 

N

Správně vedené emailové kampaně generují 20% až 70% celkového obratu firem

Naše služby v oblasti email marketingu

Vypracování strategie pro růst databáze

Vypracování strategie pro růst databáze 

Potřebujete-li začít budovat databázi adres od nuly, navrhneme Vám komplexní strategii Vašeho email marketingu. V navržené strategii zohledníme segmentaci pro sběr adres. Vybereme vhodná místa na Vašem webu, kde budou moci Vaši návštěvníci svůj email zanechat. Vymyslíme motivační faktory, které budou návštěvníky Vaší stránky vést k zanechání své emailové adresy. Provedeme samotné technické úpravy na stránce, tak aby byla stránka pro email marketing přizpůsobená. Připravíme pro Vás podklady k budování databáze a vše následně zrealizujeme. 

Vypracování strategie emailového marketingu

Vypracování strategie emailového marketingu

Strategie emailového marketingu je hodně úzce propojena se strategií pro sběr samotných adres, budování databáze adres, se kterými budeme dále pracovat. Navrhneme a zrealizujeme všechny potřebné náležitosti jednorázových i automatizovaných emailových kampaní. Připravíme šablony pro jednotlivé typy rozesílání emailu, obsahový plán a harmonogram rozesílaní konkrétních emailů na všechny adresy v databázi.

Správa emailového marketingu

Správa emailového marketingu

Správa emailového marketingu obnáší buď implementaci na stránku nového či úpravu aktuálního nástroje, který používá pro rozesílaní, správu všech emailů v souladu s navrženou strategií. Následně přejdeme k přípravě samotného obsahu jednotlivých kampaní dle navrženého harmonogramu a emailové strategie. Posléze monitorujeme, vyhodnocujeme a reportujeme výkon realizovaných kampaní klientovi. Implementační fáze nástroje zahrnuje jednorázové úpravy a nastavení, následná měsíční správa emailového marketingu záleží na požadavcích klienta, kolik obsahu, jak často bude chtít nové emaily rozesílat, od čeho se samozřejmě také odvíjí cena. 

Naše přednosti 

Cena

V naší ceně, kterou Vám vystavíme, je zahrnuto vše od analýzy a nastavení až po reporting a konzultace, včetně grafické a programátorské práce.

Z

Reporting SEO výsledku

Při dlouhodobé spolupráci Vám každý měsíc připravujeme reporty. Nemusíte znát odborné termíny, mluvíme s Vámi jazykem zákazníka.

h

Ctíme know-how naších klientu

Reklamní účty

Jsou Vaše a ke kampaním máte neomezený přístup. V případě ukončení spolupráce Vám veškerá data zůstanou.

Bez vázanosti

Při dlouhodobých spolupracích se u nás nijak nevážete. V případě, že chcete spolupráci ukončit, ji ukončíte.

Proč s námi?

Protože chcete někoho, kdo Vám zajistí komplexní kvalitní email marketing v celkové komplexní  marketingové strategii a podpoří email marketing s dalšími marketingovými kanály.

N

Protože chcete být úspěšní

Naše komplexní služby Vám zaručí úspěch. 

N

Protože chcete někoho,

na koho se budete moci vždy spolehnout. Chcete nejlepší výsledky.

N

Protože chcete výhodnou cenu

Máme jeden z nejvýhodnějších ceníků email marketingu v poměru cena/kvalita.

Email marketing                            7 hodin / měsíc

Kč / h 

750

Email marketing

12 hodin / měsíc

Kč / h

600

Email marketing  + 18 hodin / měsíc

Kč / h

500

Postup při email marketingu

1.Vstupní konzultace 

2. Podepsání smlouvy 

3. Realizace

a) Vypracujeme strategický plán 

b) Vybereme nejvhodnější systém pro emailing a pomůžeme s jeho implementací 

c) Zajistíme proces legálního získávání e-mailových adres 

d) Vypracujeme kalendářní plán, kde definujeme, jaké newslettery s jakým obsahem budeme kdy komu zasílat 

e) Vytvoříme obecné wireframy newsletterů, grafické šablony 

f) postupně podle kalendářního plánu vytvoříme konkrétní emaily pro všechny naplánované rozesílky a automatické kampaně. Vybereme obsah, připravíme grafiku, napíšeme veškeré texty a předměty 

g) Pro každou rozesílku vytvoříme nebo optimalizujeme landing pages – > cílovou stránku, na kterou bude vést proklik ze zaslaného emailu 

h) Zanalyzujeme, co fungovalo a nefungovalo, aby další emailing byl ještě ziskovější 

4. Reportujeme vám pravidelně výsledky a navrhujeme, jak e-mailový marketing zlepšovat 

5. Krok: Děkujeme za důvěru

Proč je výhodné zvolit dlouhodobou spolupráci?

Svět sa pořád mění a ve světe marketingu to platí dvakrát tolik. Neustále se nachází nové techniky, jak propagaci Vaší firmy vylepšit. Naše práce nekončí u jedneho nápadu, během naší spolupráce pro Vás připravíme několik dalších zajimavých nápadu, jak Vaše podnikání vylepšit. Partnery na spolupráci si vybírame dukladně. Příjmáme spolupráce jen z oboru, ke kterým máme vztah a víme, že jim budeme schopní pomoct. 

Spoznáme se detailněji s Vaši společnost, služby, produkty a Vašími potřeami, a bude tak snadnější pro nás příprava jednotlivých prvku ve Vaši propagaci. 

Zvyšíme efektivitu spolupráce. Většina provedených pracích tak bude na “na prví dobrou.”

Při dlouhodobé spolupáci nám dáte možnost dosáhnout daleko lepších výsledku než při jednorázové optimalizaci. 

Při dlouhodobé spolupráci Vám jsme schopní nabídnou lepší servis, dáte nám větší možnosti, jak Vaši firmu propagovat a posouvat dopředu.

Budeme Vám schopní navrhnout kvalitní strategií a díky ní, tak zlepšovat Vaši stránce pozici ve vyhledávání a konverze.

Blogujeme

Sedněme si k tomu spolu. Využijte naši bezplatné a nezávazne konzultace. Sedněme si s Vámi k Vášmu projektu, firmě a pobavíme sei společně o Vaších potřebách u dobré kávy. 

Kontaktujte nás telefonicky nebo emailem, jak Vám to vyhovuje víc a domluvíme si společnou schůzku.

e-mail: matusondrussek@ewp.one
janvrba@ewp.one
mobil: +420 775 107 765