E-mail marketing

Propagace na pravém místě

 

Vybereme Vám vhodné technické řešení. Navrhneme vhodnou strategii, scenáře, automatizaci a přepřipravené šablony pro emaily. Je prokázané, že emailový marketing vynáší nejvíc ze všech typů reklamy. Emailový marketing je výnosnější než SEO, PPC či jiné typy marketingových kanálů.

Naše přednosti

Dlouhodobé výsledky

Navrhujeme dlouhodobou strategii, se kterou máte jistotu trvalého růstu. Z našich služeb budete těžit i mnoho let po jejich zkompletování.

Reklamní účty

V bezkonkurenční ceně, kterou Vám vystavíme, je zahrnuto vše od analýzy a nastavení až po reporting a konzultace, včetně grafické a programátorské práce.

Každá stránka je originální

Jsou Vaše a ke kampaním máte neomezený přístup. I v případě ukončení spolupráce Vám veškerá data zůstanou.

Reporting výsledku

Při dlouhodobé spolupráci Vám každý měsíc připravujeme záznam aktivity z Vašeho webu.

Efektivita a výsledky

Při dlouhodobé spolupráci Vám do půl roku zajistíme o minimálně 30% větší návštěvnost z organického vyhledávání a konverzní poměr zůstane přinejhorším stejný.

Dlouhodobá správa stránky

Při dlouhodobé spolupráci se u nás nijak nevážete. V případě, že byste chtěli spolupráci ukončit, ji ukončíte.

E-mail marketing ve zkratce

Jedná se o přímy zdroj konverzí – pro dokončení nákupu již návštěvník nepotřebuje další kanály

Emailing je jedna z nejziskovějších forem digitálního marketingu

Správně vedené emailové kampaně generují 20% až 70% celkového obratu

Databáze kontaktů získaná pomocí email marketingu může sloužit dál.

Důležitost emailového marketingu

Dobře vedený emailový marketing Vám umožní budovat si se svými návštěvníky Vašeho webu vztah. Poznávejte své návštěvníky, připomínejte se jim, snažte se jim nabídnout takový obsah, který potřebují a oni Vás za to na oplátku odmění svou loajalitou a opakovanými nákupy. 

Emailovým marketingem získate pravidelnou návštěvnost na webu a také potřebná data, které budete moci využívat při optimalizaci nebo pro další marketingové kanály.

Emailový marketing je kanál s nejvyšší navrátnosti investic.

Za co platím?

/Vypracování strategie pro růst e-mail databáze

Potřebujete-li začít budovat databízi adres od nuly, navrhneme Vám komplexní strategii Vašeho email marketingu. V navržené strategii zohledníme segmentaci pro sběr adres. Vybereme vhodná místa na Vašem webu, kde budou moci Vaši návštěvníci svůj email zanechat.
Vymyslíme motivační faktory, které budou návštěvníky Vaší stránky vést k zanechání své emailové adresy. Provedeme samotné technické úpravy na stránce, tak aby byla stránka pro email marketing přizpůsobená. Připravíme pro Vás podklady k budování databáze a vše následně zrealizujeme.

/Vypracování strategie e-mail marketingu

Strategie emailového marketingu je hodně úzce propojena se strategií pro sběr samotných adres, budování databáze adres, se kterými budeme dále pracovat. Navrhneme a zrealizujeme všechny potřebné náležitosti jednorázových i automatizovaných emailových kampaní. Připravíme šablony pro jednotlivé typy rozesílání emailu, obsahový plán a harmonogram konkrétních emailů na všechny adresy v databázi.

/Správa e-mailového marketingu

Správa emailového marketingu obnáší buď implementaci na stránku nového či úpravu aktuálního nástroje, který používá pro rozesílaní, správu všech emailů v souladu s navrženou strategií. Následně přejdeme k přípravě samotného obsahu jednotlivých kampaní dle navrženého harmonogramu a emailové strategie. Posléze minotorujeme, vyhodnocujeme a reportujeme výkon realizovaných kampaní klientovi. Implementační fáze nástroje zahrnuje jednorázové úpravy a nastavené, následná měsíční správa emailového marketingu záleží na požadavcích klienta, kolik obsahu, jak často bude chtít nové emaily rozesílat, od čeho se samozřejmě také odvíjí cena.